Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH – POMOC I OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W dniu 15 maja 20178 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 744/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’.

OTWARTY KONKURS OFERT – POMOC I OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwum