Menu Zamknij

Przemoc w rodzinie może być powodem poważnego kryzysu psychicznego

1 1812

Dnia 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie odbyło się ostatnie już w tym roku seminarium, dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, zespołów interdyscyplinarnych, organizacji pozarządowych, oraz pracownicy naszego Centrum z Arturem Pozorkiem – p.o Dyrektora MCPS na czele.

Seminarium od strony merytorycznej prowadzone było przez doświadczonego eksperta z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W jego toku, zgodnie z zamierzeniami organizatora zaprezentowano założenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, wprowadzono wątek aktualizacji tego programu, ze zwróceniem uwagi na zbieżność jego zapisów z konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja Stambulska). Druga cześć seminarium dotyczyła omówienia procedur postępowania w sytuacji wystąpienia kryzysu psychicznego u osób doznających przemocy, poruszono też tematykę zadań dla wyspecjalizowanych instytucji oraz organizacji, wspierających w rożnych zakresach osoby i rodziny, których dotyczy problem przemocy domowej. Dużo miejsca poświęcone zostało na podkreślenie roli działań interdyscyplinarnych, które obowiązkowo należy podjąć w przypadku wystąpienia przemocy, w tym także w odniesieniu do jej sprawców. Zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się praktyczne przykłady rozpoznawania kryzysów psychicznych oraz działań, jakie w praktyce były już podejmowane w konkretnych przypadkach, a obecnie mogą służyć do nauki profesjonalnego diagnozowania przemocy w rodzinie i planowania wszechstronnej pomocy i wsparcia.

 

1 1812

Opublikowano wArchiwum