Menu Zamknij

Potrzeby seniorów wyzwaniem dla samorządów

20171108 115050

Dnia 8 listopada 2017 roku w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie przedstawicieli środowisk, działających na Mazowszu na rzecz osób starszych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz innych aktywnych organizacji pozarządowych.
Tematem przewodnim dyskusji, zainicjowanej przez Elżbietę Bogucką – Zastępcę Dyrektora MCPS były możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty, planowane do zrealizowania w 2018 roku. Uczestnicy spotkania, jak zazwyczaj w tym gronie mieli wiele ciekawych pomysłów, dzięki którym jesień życia seniorów mogłaby przebiegać przy zachowaniu większej samodzielności życiowej. Wskazywano na projekty i programy tzw. międzypokoleniowe oraz potrzebę dostosowania przestrzeni miejskiej i publicznej do stopnia sprawności osób starszych, a przede wszystkim chodziło o usługi wspierające opiekunów, którzy poświęcają się opiece nad seniorami z zaawansowanymi chorobami fizycznymi i mentalnymi.
Organizatorzy spotkania przypomnieli, że problemy seniorów – opisane w zadaniu pod nazwą „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”- zostały uwzględnione w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. W związku z tym zapoznano naszych gości po raz kolejny z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego, które mogą być przeznaczone na wszelkie działania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, a także poradnictwo prawne, kampanie, warsztaty, szkolenia, wymianę doświadczeń czy wzajemną naukę dla kształtowania zasad solidarnego współżycia społecznego – z seniorami w zasłużonych, głównych rolach.

Bieżące zapytania w sprawie projektów można kierować już teraz do naszego kolegi – Piotra Lejzerowicza, tel. (22) 622 42 32 w. 48, piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

20171108 115050

 

Opublikowano wArchiwum