Menu Zamknij

Otwarty konkurs w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1659/359/22 z dnia 2 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Nabór trwa od 4 do 25 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, nr tel.: 22 37 68 554 i 22 37 68 555.

Załączniki:

Uchwala nr1659/359/22 z dnia 2 listopada 2022 r.

Ogłoszenie konkursowe


04.11.2022 15:14

umieścił: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wArchiwum