Menu Zamknij

Otwarty konkurs w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1006/329/22/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania.

Nabór trwa od 22 czerwca do 13 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod nr tel. 22 376 85 88 , 22 376 85 96 oraz 22 376 85 89.

Załączniki:

Uchwała nr 1006/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie konkursowe


21.06.2022 13:43

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wArchiwum