Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 215/295/22 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, w formie wsparcia.

Nabór ofert trwa od 18 lutego do 11 marca 2022 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień – Biura Edukacji Społecznej  pod numerami telefonów:

22 276 85 76; 22 276 85 78; 22 276 85 80; 22 276 85 81.

Załączniki:


17.02.2022 15:45
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Bożena Pomacho

Opublikowano wArchiwum