Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert – obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

21 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 398/307/22 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” w formie powierzenia realizacji zadania.

Nabór ofert trwa od 25 marca do 19 kwietnia 2022 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, tel. 22 376 85 09, 22 376 85 10

Załączniki:


23.03.2022 15:31

umieścił: Damian Piekut

wytworzyła: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wArchiwum