Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1006/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 czerwca do 13 lipca 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 1006/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


21.06.2022 13:40

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wArchiwum