Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – obszar „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

8 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadania, zadania:

  • Zadanie nr 1 – „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”,
  • Zadanie nr 2 – „Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych”,
  • Zadanie nr 3 – „Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 10 lutego do 3 marca 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 185/294/2022 z 8 lutego 2022 r.

Załącznik do uchwały nr 185/294/2022 – ogłoszenie o naborze

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej


10.02.2022 12:07
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Cezary Kowalski

 

Opublikowano wArchiwum