Menu Zamknij

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Nowe wyzwania dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień ”, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r.

Tematyka konferencji związana będzie z analizą dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowaniem kolejnych działań dla Województwa Mazowieckiego, w tym dla samorządów gminnych oraz powiatowych, w zakresie problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym cyber uzależnieniom. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Instytucji i środowiska naukowego oraz wybitni praktycy zajmujący się tematyką konferencji. Podczas konferencji zaplanowany jest również panel dyskusyjny, podczas którego dyskutować będziemy nad perspektywą kolejnych działań związanych z przeciwdziałaniem tym uzależnieniom. Spotkanie dedykowane jest dla absolwentów szkolenia „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” oraz przedstawicieli samorządu lokalnego oraz regionalnego, Instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wspomnianą tematyką. Konferencja odbędzie się w hotelu Leonardo Royal w Warszawie, ul. Grzybowska 45.

Zgłoszenie na konferencję (w załączeniu) prosimy przesłać drogą mailową na adres rekrutacja-mcps@wp.pl do dnia 04.12.2017 r. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona w dniu 05.12.2017 r. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o pilne poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Osobą do kontaktu jest Pan Marcinem Koźbiał, e-mail: rekrutacja-mcps@wp.pl, tel. 0-533-666-627.

 

Formularz zgłoszeniowy

Program

Opublikowano wArchiwum