Menu Zamknij

„Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020”

 

W związku z przyjęciem w dniu 22 maja 2017 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacji w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu WPPPwR na lata 2017-2020.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.
Uwagi do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 roku w jeden z niżej wymienionych sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
3) za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu WPPPwR na lata 2017-2020 jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w zakładce – konsultacje

Opublikowano wArchiwum