Menu Zamknij

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ( w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).

Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. + 48 22 695-71-00
e-mile: koordynacja@mazowieckie.pl

W zwiąku z powyższym informujemy, że ze względu na trwający proces przekazania dokumentacji udzielanie indywidualnych informacji będzie utrudnione.

Opublikowano wArchiwum