Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej – nabór do komisji konkursowej

1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadania, zadanie pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 1 lutego  do 23 lutego 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 156/292/22

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Zgłoszenie osoby do prac w komisji konkursowej


01.02.2022 14:29
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Aneta Sępka

Opublikowano wArchiwum