Menu Zamknij

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień – Gala Fundacji Rodzin Adopcyjnych

 

 W Józefowie koło Warszawy, wieczorem 27 listopada 2017 roku – Fundacja Rodzin Adopcyjnych zorganizowała uroczystość obchodów jubileuszu 20-Lecia swojej działalności, skierowanej przede wszystkim do rodzin i dzieci. Województwo mazowieckie w 2012 roku powierzyło tej Fundacji prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku*. Zadanie to jest realizowane nadal i stanowi jeden z ważniejszych programów społecznych tej profesjonalnie i prężnie działającej organizacji.
Podziękowanie za partnerską, trwająca już sześć lat współpracę, na ręce prezesa fundacji i dyrektora ośrodka – złożył Artur Pozorek – p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który odczytał także okolicznościowy list Marszałka Województwa Mazowieckiego, zawierający słowa wdzięczności, uznania, a także pozdrowienia i życzenia dalszej pomyślności w realizacji przez Fundację doniosłych celów pożytku publicznego. W gali udział wzięli liczni partnerzy fundacji-jubilatki, sponsorzy, sympatycy i wolontariusze – nasze Centrum reprezentowała także Barbara Kucharska – Zastępca Dyrektora ds. Dziecka i Rodziny.

* Ośrodek, znany pod nazwą IOP współpracuje ze wszystkimi powiatami województwa mazowieckiego, zlokalizowany jest w budynku szpitala przy ul. Batorego 44 w Otwocku i zapewnia dzieciom, pozostawianym tuż po porodzie – wszechstronną pomoc, opiekę, diagnozę medyczną i socjalną, wczesną rehabilitację, pracę z rodziną lub przygotowanie do adopcji. Rocznie z usług placówki korzysta nie mniej niż 80 dzieci, a w latach 2012-2017 aż 468 noworodków urodzonych na Mazowszu zyskało tu szansę na bezpieczne, dalsze życie. W naszym kraju są tylko dwie placówki tego typu, a Fundacja Rodzin Adopcyjnych z siedzibą w Warszawie jest prekursorem w dziedzinie standardów opieki preadopcyjnej oraz praktyki działania w tym obszarze. Na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Fundacja Rodzin Adopcyjnych otrzymuje od Samorządu Województwa Mazowieckiego co roku dotację w wysokości nie mniejszej niż 1,3 mln zł.

Opublikowano wArchiwum