Menu Zamknij

CO NOWEGO W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

O zmianach w regulaminie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, które będą obowiązywać w tegorocznej edycji konkursu, na spotkaniu w dniu 17 stycznia br. rozmawiali członkowie Kapituły konkursu, które odbyło się w siedzibie naszego Centrum przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie. Wśród zaproponowanych zmian znalazł się m.in. zapis o wprowadzeniu oceny potencjału rozwojowego dla podmiotów ekonomii społecznej, które wcześniej otrzymały już wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej. Ponadto przedstawiciele organizatora konkursu, podczas wizyt w podmiotach ubiegających się o to zaszczytne wyróżnienie w roku 2018, oceniać będą w szczególności – czy w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyło się zatrudnienie, czy podmiot może pochwalić się działaniami o charakterze innowacyjnym i czy rozwinął swoją działalność, nawiązując kontakty z nowymi odbiorcami i kontrahentami. Ocenie podlegać będzie także – czy działalność podmiotu w minionym roku miała wpływ na rozwój społeczności, przedsiębiorczości lub przyczyniła się do rozwiązania jakiegoś lokalnego problemu. Dopuszczono również w regulaminie konkursu możliwość odebrania, na wniosek organizatora konkursu, przyznanego wcześniej wyróżnienia w sytuacji – kiedy podmiot wyróżniony Marką dopuści się rażącego naruszenia swojego wizerunku, nie będzie realizował misji społecznej, związanej z ideą ekonomii społecznej i solidarnej. Kapituła konkursu zadecydowała także, że w szczególnych przypadkach, proces oceny i wyboru podmiotów nominowanych do wyróżnień Marką – może odbywać się w formie kontaktu on-line. Na tym etapie pozostaje nam wiec zaprosić do konkursu, a o zaletach posiadania Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej będziemy jeszcze przypominać. Życzymy dobrego roku obfitego w nowe pomysły.

Opublikowano wArchiwum