Menu Zamknij

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OBSZARZE “DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 578/43/19 ogłosił  nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wsparcia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od  7 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Uchwała

Ogłoszenie o naborze osób do komisji

Zgłoszenie osoby do komisji

 


07.05.2019 13:52
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Dral
ostatnia aktualizacja: 22.05.2019 13:06

Opublikowany w Archiwalne otwarte konkursy ofert