Menu Zamknij

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim.

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocyw Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie…