Menu Zamknij

Przygotowanie i realizacja szkoleń pn. ,,Edukator profilaktyki uzależnień I i II stopnia wraz z obsługą logistyczną. Znak sprawy: MCPS.ES/PG/351-2-2/2020

Informacja o wyborze

informacja z otwarcia ofert 351-2-2

odpowiedxi na pytania – zmiana IWZ – 31-07-2020 odpowiedxi na pytania – zmiana IWZ – 31-07-2020

Istotne Warunki Zamówienia 31-07-2020

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – 31-07-2020

Załącznik nr 7 – Wykaz trenerów – warunek udziału w postępowaniu – 31-07-2020

Istotne Warunki Zamówienia – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 2 – Wzór umowy – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy – edukator profilaktyki uzależnień

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – edukator profilaktyki uzależnień

załącznik nr 5 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 6 – Wykaz usług – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 7 – Wykaz trenerów – warunek udziału w postępowaniu – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 8 -Doświadczenie kadry trenerskiej – edukator profilaktyki uzależnień

załącznik nr 9 – oświadczenie RODO – edukator profilaktyki uzależnień

Załącznik nr 10- Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – edukator profilaktyki uzależnień

 


27.07.2020 13:23
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 11.08.2020 13:06

Opublikowany w Aktualne Zamówienia Publiczne