Menu Zamknij

Tryb działania

Regulamin organizacyjny został zatwierdzony uchwałą nr 137/309/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


Regulamin organizacyjny – do pobrania


19.03.2019 09:41
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka