Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-65/2023 TP/U Usługa przygotowania do druku projektu graficznego: skład, redakcja, łamanie, korekta edytorska, druku i dostawy 1000 szt. broszur w ramach działania upowszechniająco – informacyjnego w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/800775


01.08.2023 13:46

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wZamówienia publiczne