Menu Zamknij

„ZORGANIZOWANIE DWÓCH KRAJOWYCH WIZYT STUDYJNYCH” znak sprawy: MCPS.PSN/PL/072-15/19

INFORMACJA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Klucz publiczny

IWZ 18-10-2019-WIZYTY

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – Wzór Wykazu usług.

Załącznik Nr 6 – Wzór formularza ofertowego.

Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

identyfikator postępowania – miniportal

ogłoszenie enotice


18.10.2019 23:45
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 19.11.2019 14:52

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne