Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe – organizacja trzech jednodniowych szkoleń on-line dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego

Zapytanie ofertowe – organizacja trzech jednodniowych szkoleń on-line dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego – 20 uczestników każde:

Część I „Reklama i marketing, tworzenie wizerunku organizacji, kreowanie marki”

Część II „Stres i wypalenie zawodowe”

Część III „Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”

 

Informacja o udzieleniu zamówienia -szkolenie Cz.I i II

Informacja o udzieleniu zamówienia -szkolenie Cz.III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

6.05.2021 r. – odpowiedź na pytanie dot.szkoleń on-line

Odpowiedzi na pytanie dot.szkoleń on-line

Zapytanie ofertowe – organizacja trzech jednodniowych szkoleń on-line dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego

Zał. nr 1a do zapytania ofertowego – OPZ część I

Zał. nr 1b do zapytania ofertowego – OPZ część II

Zał. nr 1c do zapytania ofertowego – OPZ część III

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług

Zał. nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Zał. nr 2 do umowy – protokół odbiory pracy

Zał. nr 3 do umowy – klauzula informacyjna


30.04.2021 12:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 11.06.2021 15:32

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne