Menu Zamknij

ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ, W TYM NOCLEGÓW ORAZ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W TERMINIE 13-14 CZERWCA 2019 r. DLA 40 PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM PT. „PARTNERSTWO NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – LOKALNE I PONADNARODOWE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PARTNERSKICH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM”. MCPS.PU/AK/4300-15.1/2019

Zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi cateringowej podczas dwudniowej konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. dla 40 przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w subregionie ciechanowskim pt. „Partnerstwo na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe przykłady działań partnerskich w subregionie ciechanowskim”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Istotne Warunki Zamówienia

Zał. nr 1 – OPZ

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. nr 4- Oświadczenie o braku wykluczenia

Zał. nr 5 – Wykaz usług

Zał. nr 6 – Formularz ofertowy

Zał. nr 7 – Formularz RODO 


26.04.2019 10:15
umieścił: Monika Książek
wytworzył: Adam Krzyżanowski
ostatnia aktualizacja: 07.05.2019 13:18

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne