Menu Zamknij

ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ, W TYM NOCLEGÓW ORAZ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W TERMINIE 13-14 CZERWCA 2019 R. DLA 40 PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM PT. „PARTNERSTWO NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – LOKALNE I PONADNARODOWE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PARTNERSKICH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM”. MCPS.PU/AK/4300-15.2/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

IWZ

Zał. nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 – Formularz RODO


14.05.2019 13:06
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Adam Krzyżanowski
ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 14:36

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne