Menu Zamknij

WYKONANIE I DOSTARCZENIE 15 SZTUK NAMIOTÓW REKLAMOWYCH DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE. MCPS.ZP/TP/351-9/2018/U

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne