Menu Zamknij

Wykonanie badań i przygotowanie opracowań dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. MCPS.ZP/TP/351-8/2018/U

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1A

ZAŁĄCZNIK NR 1B

ZAŁĄCZNIK NR 1C

ZAŁĄCZNIK NR 1D

ZAŁĄCZNIK NR 2A

ZAŁĄCZNIK NR 2B

ZAŁĄCZNIK NR 2C

ZAŁĄCZNIK NR 2D

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6A

ZAŁĄCZNIK NR 6B

ZAŁĄCZNIK NR 6C

ZAŁĄCZNIK NR 6D

ZAŁĄCZNIK NR 7A

ZAŁĄCZNIK NR 7B

ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZAŁĄCZNIK NR 7D

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne