Menu Zamknij

USŁUGA PRZYGOTOWANIA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI Z ZAKRESU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PT. ”Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, w tym Związanego z Uzależnieniem”. MCPS.PS/433-1-4/2018

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne