Menu Zamknij

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla MCPS

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów w ramach projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne