Menu Zamknij

„Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ” Znak sprawy MCPS.PU/KK/4300-2/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IWZ

wyjaśnienie treści IWZ

wyjaśnienie treści IWZ nr 2

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego – dot. części 1, 3 i 7 zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego – dot. części 1, 4, 5, 6 i 8 zamwienia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne