Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJĘ TRZECH WYDARZEŃ PROFILAKTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W DNIACH: 18 WRZEŚNIA, 4 PAŹDZIERNIKA, 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R. MCPS.PU/CM/4300-39/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7A

ZAŁĄCZNIK NR 7B

ZAŁĄCZNIK NR 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne