Menu Zamknij

,,Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat z elementami praktycznymi” Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-5/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 351-2-5

Informacja o wyborze – 351-2-5

Informacja z otwarcia ofert 351-2-5-2020

IWZ – WORD

Załącznik nr 1 – opz WORD

Załącznik nr 2 – umowa WORD

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – wykaz usług

Załącznik nr 7 – RODO Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium Nr 2 oceny ofert

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


05.08.2020 15:02
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 28.08.2020 10:45

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne