Menu Zamknij

Organizacja i przygotowanie dwudniowej konferencji dla 60 przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych pn.: „Wielowymiarowe asekty uzależnień i wykluczenia społecznego w subregionie radomskim.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Informacja z otwarcia ofert

IWZ

Zał. nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy


23.09.2019 19:14
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Anna Szlendak
ostatnia aktualizacja: 03.10.2019 15:12

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne