Menu Zamknij

ORGANIZACJA DWUDNIOWEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO TWÓRCZOŚCI OSÓB STARSZYCH. MCPS.S/MP/072-14/2018

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO IWZ

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne