Menu Zamknij

Dostawa środków ochrony osobistej dla schronisk samotnych matek z dziećmi województwa mazowieckiego i dla mazowieckiego centrum polityki społecznej w ramach projektu partnerskiego pt. „liderzy kooperacji’ współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego, programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 skuteczna pomoc społecz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MCPS.WP-LG-351-5-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 3-Formularz ofertowy MCPS.WP.LG.351-5.2020-poprawiony

Załącznik nr 1-OPZ-środki ochrony-MCPS.WP.LG.351-5.2020

Załącznik nr 2-Umowa-wzór-MCPS.WP.LG.351-5.2020

Załącznik nr 3-Formularz ofertowy MCPS.WP.LG.351-5.2020

Zapytanie ofertowe MCPS.WP.LG.351-5.2020


23.09.2020 12:11
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Larysa Gojło
ostatnia aktualizacja 09.10.2020 11:19

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne