Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-35/2023 TP/U/S „Usługi animacji społeczno-kulturowej dla dzieci w związku z realizacją projektu pn. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/749682


04.04.2023 13:57

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne