Menu Zamknij

MCPS.ZP/PG/351-31/2023 TP/U/S „Świadczenie usługi asystenta społeczności ukraińskiej na terenie woj. mazowieckiego” w ramach projektu pt. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745672


24.03.2023 12:46
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne