Menu Zamknij

MCPS-WZ/PG/351-72/2023 TP/U/S Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych/kursów i egzaminów certyfikacyjnych dla obywateli Ukrainy będących uczestnikami projektu „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/811730


30.08.2023 15:32

umieścił: Damian Zieliński

wytworzy: Paweł Ginel

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne