Menu Zamknij

Struktura MCPS

Struktura organizacyjna MCPS do pobrania

Sekretariat:
tel. (22) 622 42 32 wew. 22

Wydział ds. Komunikacji Społecznej: tel. (22) 622 42 32

Pracownicy: wew. 78

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 25
Pracownicy: wew. 12, wew. 19, wew. 55

Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 72
Pracownicy:  wew. 75, wew. 68, wew. 69

Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 48
Pracownicy: wew. 63

Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 47
Pracownicy: wew. 40, wew. 41, wew. 45, wew. 46

Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej: tel. (22) 692 73 46

Kierownik Wydziału: wew. 200
Pracownicy: wew. 201, wew. 204

Wydział ds. Polityki Senioralnej: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 44
Pracownicy: wew. 43

Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 82
Pracownicy: wew. 10, wew. 42

Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej: tel. (22) 692 73 46

Kierownik Wydziału: wew. 207
Pracownicy: wew. 207

Wydział ds. Zezwoleń: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 16

Wydział ds. Organizacyjno-Administracyjnych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału – wew. 33
Informatyk: wew. 70
Administracja: wew. 70

Wydział ds. Finansowo – Księgowych: tel. (22) 622 42 32

Główna Księgowa: wew. 11
Pracownicy: wew. 50, wew. 32

Wydział ds. Zamówień Publicznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 79
Pracownicy: wew. 49

Wydział ds. Pracowniczych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 67
Pracownicy: wew. 71

Wydział ds. Audytu i Kontroli: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału: wew. 65
Pracownicy: wew. 77

Wydział ds. Obsługi Prawnej: tel. (22) 622 42 32

Radcy Prawni: wew. 76


Ośrodki Adopcyjne:

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie :

tel. 22 622 03 70
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
Dyrektor: Bożena Sawicka
e-mail: woa.bozena.sawicka@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
ul . Orylska 3a

tel./fax 23 673 56 09
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Iwona Zmitrowicz
e-mail: woa.iwona.zmitrowicz@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

tel./fax 29 717 03 04, 29 764 52 74,
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Eugenia Bachmura
e-mail: woa.eugenia.bachmura@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – Oddział Zamiejscowy w Radomiu

tel./fax 48 368 38 56
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Monika Bednarczyk
e-mail: woa.monika.bednarczyk@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

tel./fax 25 644 06 30
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Małgorzata Jaroszek
e-mail: woa.malgorzata.jaroszek@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – Oddział Zamiejscowy w Płocku

tel./fax 24 366 66 71
e-mail: woa.plock@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Krystyna Brudzyńska
e-mail: woa.krystyna.brudzynska@mcps.com.pl