Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia Razem dla Miasta i Gminy Głowaczów na realizację zadania publicznego pt. „Chemiczna zmiana nastroju”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do uproszczonej oferty należy zgłaszać do p. Katarzyny Kępczyńskiej, tel.: 22 376 85 80, e-mail: katarzyna.kepczynska@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załącznik:


13.06.2024 08:00
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Katarzyna Kępczyńska

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy