Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Conviventia im. Juliusza Słowackiego na realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie: problematyka współuzależnienia w zawodzie pracownika socjalnego – zagadnienia dla studentów i absolwentów kierunku praca socjalna”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Pomacho, tel.: (22) 376 85 78, e-mail: bozena.pomacho@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.


Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Conviventia_problematyka współuzależnienia


26.06.2023 08:00

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje