Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia „Witamina Ducha” na realizację zadania publicznego pt. Klub „Jestem wolny 2023”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Harasim-Rostkowskiej, tel.: (22) 376 85 80, e-mail: bozena.rostkowska@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Witamina Ducha”


31.05.2023 08:02

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje