Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Edukacyjno-Sportowej Regeneracja na realizację zadania publicznego pt. „Działania zapobiegające wykluczeniu seniorów z gminy Glinojeck z życia społecznego, w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 09, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załączniki:

Oferta Fundacji Edukacyjno-Sportowej Regeneracja


23.06.2022 10:09

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje