Menu Zamknij

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy na realizację zadania publicznego pt. CO UMYSŁ PAMIĘTA, CIAŁO NIE ZAPOMNI. Specjalistyczny program redukcji nadmiarowych reakcji alarmowych dla osób po doświadczeniu stresu chronicznego, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Jarosława Stepnowskiego, tel.: (22) 376 85 76, e-mail: jaroslaw.stepnowski@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy


20.07.2022 13:03

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje