Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Profilaktyka przez wiedzę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

18 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/7/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Profilaktyka przez wiedzę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty dotacji udzielonej na realizację wybranej oferty, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Lista rezerwowa ofert złożonych w konkursie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 78, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Załączniki:
Uchwała nr 240/7/24 z 18 czerwca 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 240/7/24 – zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwoty dotacji udzielonej na realizację wybranej ofert
Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/7/24 – zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych
Załącznik nr 3 do uchwały nr 240/7/24 – lista rezerwowa ofert złożonych w konkursie


19.06.2024 14:10
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert