Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Dzień z Konikiem Polskim”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

2 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 375/10/24 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Dzień z Konikiem Polskim”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 8 do 29 lipca 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nr tel.: 22 376 85 54 oraz 22 376 85 55.

Załączniki:
Uchwała 375/10/24 z 2 lipca 2024 r.
Załącznik nr 2 do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


05.07.2024 15:34
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Wioletta Rudnicka

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert