Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej do konkursu w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Zadanie 1 – Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy.

Wyniki oceny formalnej – zadanie 1

Zadanie 2 – Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów.

Wyniki oceny formalnej – zadanie 2

Zadanie 3 – Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Wyniki oceny formalnej – zadanie 3

Zadanie 4  – Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

Wyniki oceny formalnej – zadanie 4

Zadanie 5 – Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień’

Wyniki oceny formalnej – zadanie 5


25.03.2020 10:55
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Oniszk

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert