Menu Zamknij

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD – wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

Wyniki oceny formalnej poradnictwo dla rodzin z dziećmi z FAS FASD


16.04.2021 13:50
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert