Menu Zamknij

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – poradnictwo dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

Termin składania ofert od 23 marca do 13 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nr tel.: 22 376 85 53, 22 376 85 54 oraz 22 376 85 55.

 

Załączniki:

Uchwała nr 376/214/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


22.03.2021 15:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert