Menu Zamknij

Uchwały zmieniające dot. „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

W dniu 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1102/150/20 z 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zapraszamy do zapoznania się.

uchwała zm. profilaktyka

załącznik zm. profilaktyka


29.07.2020 13:39
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Ewa Wypych

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert