Menu Zamknij

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1079/147/20 z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaktualizował wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała zmieniająca konkurs Przemoc 2020

Załącznik do uchwały zmieniającej Przemoc 2020


22.07.2020 15:36
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert